Info fra graveren

Granpyntning

Vi er ved at være hele vejen rundt med granpytning på kirkegårdene. Vi håber I kan lide resultatet. 

 

Renovering af kirkegårde
 

Efter gennemgang af vore 4 kirkegårde, er det i menighedsrådet besluttet, at der i tillæg til vores virksomhedsplan, vil blive gennemgået en renovering af vore kirkegårde.

Begrundelsen herfor er bl.a. at

  • Der er en del tomme gravpladser.

  • Vores fronthække/buksbom trænger til at blive fornyet/udskiftet.

  • Desuden et samlet ønske om simplificering af kirkegårdene, med henblik på en mere brugervenlig kirkegård.


 

Aktive gravsteder vil også blive berørt af denne renovering, men der retableres så gravstederne fremstår optimalt efterfølgende.

Der vil på baggrund af dette være en del aktivitet med maskiner.

Der bestræbes naturligvis på, at renoveringen vil foregå med så få gener som muligt.

Vi regner med, at påbegynde renoveringen af Ørslev kirkegård pr. august 2019

Det skal desuden bemærkes, at alle udgifter holdes af De 4 kirkers menighedsråd.


 

Eventuelle spørgsmål vedrørende renoveringen kan rettes til:

Menighedsrådsformand Helge Strandgaard på tlf. 40339690

Ledende Graver Avi Søby på tlf. 24258085


 

Med venlig hilsen

På vegne af Menighedsrådet ved De 4 kirker

Avi Søby

Ledende graver

www.4kirker.dk