Gudstjenesterne er  aflyst  nu og i påsketiden

Det er så uvirkeligt for os, at vi ikke skal holde påskegudstjenester i år. Kreativiteten er stor. På facebook lægges hver dag en hilsen op: Vitaminer for sind og tanke. Konfirmanderne modtager hver tirsdag morgen en sms med idéer til eftertanke - i sidste uge med forslag om at se biograffilmen: 'Kapernaum' sammen med forældre, og bagefter snakke om den. Og hver søndag/helligdag bringer vi en gudstjenestesekvens fra Føns kirke. Find den på You Tube: Coronatid De 4 kirker - videoselskabet er: Eva og Vita og De 3 vise mænd.

Pas godt på hinanden. Gud velsigne hver enkelt af jer.

 

Biskopperne har d. 12. 3. udsendt en vejledning til alle præster og menighedsråd. Heri står der bl.a.:

”Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med

øjeblikkelig virkning. Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre i de

kommende 14 dage. Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende

offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.”

”Folkekirken vil stadig udføre kirkelige handlinger, dvs. dåb, vielser og begravelser. Men det

kan blive under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der

vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere må afpasses efter

forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.”

”Behovet for kirkepersonale begrænses mest muligt.”

Se endvidere pressemeddelelse fra biskopperne:

https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/gudstjenesterne-aflyses-overalt-i-folkekirken

Hvis man har bestilt en kirkelig handling, dåb, vielse eller begravelse, til afholdelse indenfor de næste to uger, vil man bliver kontaktet af en præst for at aftale, hvordan handlingen kan forløbe under disse former, eller om der evt. er mulighed for at udskyde den til et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen

Peter Lind

Provst